Baby. Parties. Pictures. Cooking. Design. Baking. DIY. Play. Crafting. Shopping. Skinny. Real Life.

Wednesday, November 28

Our Family Is Growing!!

Many of you have already heard the good news, my sister and brother-in-law are expecting number 2!!!

When we landed from Belize last month, I turned on my phone to find a message telling me the good news and I immediately gasped and squealed in the middle of the Houston airport...and then had to sit by a wall socket for half an hour charging my phone after I drained what was remaining on my battery sending frantic text messages.

Eli's little brother or sister will be here in June and this Auntie seriously cannot wait.

Congrats, Ryan & Kindy, we love you guys and are so so excited!Xoxo

2 comments:

Kaylyn said...

That is so so sweet! I can only imagine what it's like to be a mama! Cute post and I laughed at the "version 2.0"! XOXO your newest follower

chuc cho said...Vương Lâm nhướng mày. Hắn đoán không nổi vì sao truyền tống trận của Đại La phái lại được kiến tạo ở một địa phương hiểm ác thế này. Chẳng lẽ càng trong hoàn cảnh ác liệt thì khí của tiên giới lại càng nhiều sao.

Vừa tự hỏi, Vương Lâm vừa bay ra khỏi trận pháp. Thần thức của hắn tản ra, tận lực né tránh các khe không gian, từ từ bay xuống. Đoạn đường này cũng bình an vô sự, nhưng ngaymu private cho thuê nhà trọ nhạc sàn cực mạnh tư vấn pháp luật qua điện thoại công ty luật tổng đài tư vấn pháp luật dịch vụ thành lập công ty khi Vương Lâm chỉ còn cách mặt đất không tới một trăm trượng thì đột nhiên một cái khe không gian thình lình hiện ra ngay bên cạnh hắn.

Vương Lâm vô cùng kinh hãi. Thần thức của hắn không hề phát hiện bất cứ thứ gì. Bhưng hắn dù sao cũng không còn phải là kẻ mới tập tễnh tu chân, phản ứng cực nhanh, hầu như ngay trong nháy mắt lúc cái khe xuất hiện, cả người hắn đã dời sang bên cạnh vài trượng.

Post a Comment